Investor360 בראשות עומר רבינוביץ' היא החברה המספקת שירותי לימוד והדרכה על מסחר בשוק ההון, בדגש על מניות והשקעות לטווח ארוך. החברה שמה לה למטרה להציע לתלמידיה ולקוחותיה השכלה נאותה ופתרונות חכמים שיאפשרו להם להשקיע את כספם בחוכמה וליצור לעצמם תשתית כלכלית יציבה לטווח הארוך.

Investor360 מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר האינטרנט המופעל על ידה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. מסמך זה סוקר את האופן שבו משתמשת Investor360 במידע הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

על מנת לקבל פרטים נוספים על החברה ומוצריה, ו/או על מנת לבצע רכישה, תידרש למסור מידע אישי כדוגמת שמך, כתובתך, דרכי ההתקשרות עמך או כתובת הדואר האלקטרוני, וכן פרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחרים. השדות אותם חובה למלא יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לבצע רכישה של מוצרים או לקבל מידע.

Investor360 רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ו/או פרסומי. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, Investor360 לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים או צד שלישי כלשהו . המידע אותו תשאיר/י באתר ישמש את Investor360 בלבד לצורך יצירת קשר והעברת מידע שיווקי ותכנים מקצועיים מעת לעת.

Investor360 נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

במידה וברצונך לברר ו/או להסיר את המידע הקיים עליך, או שאין ברצונך לקבל מידע ו/או תכתובות מ-Investor360, ניתן לפנות במייל לכתובת [email protected] ולבקש הסרה ממאגר המידע ו/או מרשימת התפוצה.